Reklamverenler, dijital iletişimde etik ilkelerin altına imza attı

0
440

 İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği İDA’nın markalar ve ajansları dijital değer zincirine sorumlu bir şekilde katkı sağlamaya yönlendirmek amacıyla hazırladığı “Dijital İletişimde Etik İlkeler Kılavuzu”na Reklamverenler Derneği (RVD) imza attı.

İDA’nın Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği (ICCO) tarafından önerilen “Ethics in Digital Communications” (Dijital İletişimde Etik) belgesinden faydalanarak hazırladığı; dijital alanda iletişim çalışmaları yapan markalara ve ajanslara yol gösterici nitelikteki “Dijital İletişimde Etik İlkeler Kılavuzu”na,  Reklamverenler Derneği (RVD) imza attı. İDA Yönetim Kurulu Başkanı Esra Şengülen Ünsür ile RVD Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura ve RVD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşen Akalın imza töreninde bir araya gelerek ortak etik ilkeler üzerine el sıkıştı.

Dijital İletişimde Etik İlkeler Kılavuzu; etiketleme, şeffaflık, gazetecilik ilkelerine uyum, adil ve saygılı iletişim, kurumsal sorumluluk ve işveren ile ajansın ortak sorumlulukları konularını içeriyor.  Kılavuzda ayrıca yer alan “Sosyal Medya İletişiminde Yedi Etik İlke”, etik hassasiyeti gözeterek, sorumlu paylaşımlar yapılması konusunda da öneriler paylaşıyor.

İletişim sektöründe faaliyet gösteren kurumların ve onlara danışmanlık hizmeti veren ajansların yararlanması amacıyla hazırlanan kılavuz, İDA üyeleri tarafından rehber kabul ediliyor. Kılavuza imza atan taraflar ise kılavuzun tüm maddelerinde görüş birliğinde olduklarını, herhangi bir etik dışı davranışı gösteren tarafın, diğer taraflarca uyarılacağını ve ilgili alanda faaliyet gösteren tüm taraflara örnek tavırlar içinde olacaklarını kabul ve beyan etmiş oluyorlar.

Dijital İletişimde Etik İlkeler Kılavuzu’na www.ida.org.tr adresindeki “Dokümanlar” bölümünden ulaşılabiliyor.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği  – İDA Hakkında:

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği – İDA, üyesi şirketlerin, içinde bulunduğu halkla ilişkiler sektörünü geliştirmek, genişletmek ve itibarını artırmak, sektörde haksız rekabete, kayıt dışı faaliyete ve etik dışı davranışlara karşı bilinç yaratmak, sektörden hizmet alan kuruluşların, sektör hakkında doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak, üyelerinin, mesleğin ve piyasanın sorunları karşısında dayanışmalarını ve rekabet ortamını zedelemeden ortak hareket etmelerini, uluslararası hizmet standartlarına ve etik kodlara uyarak örnek olmalarını, mesleki performanslarını ve yönetim becerilerini artırarak hizmet kalitelerini yükseltmelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur. İletişim danışmanlığı sektörünün Türkiye’deki kurumsal temsilciliğini yapan ve sadece şirketlerin üye olduğu İDA, aynı zamanda Uluslararası İletişim Danışmanlığı Örgütü-ICCO’nun Türkiye kanadını oluşturmakta ve temsil etmektedir.